K čemu slouží filtr pevných částic a jak se o něj starat?

DPF filtr neboli filtr pevných částic - o existenci tohoto zařízení jste již jistě někde četli, ale možná vám stále uniká jeho smysl. Jak tedy zní odpověď na otázku co je DPF filtr? Funkcí “Diesel Particulate Filteru” je filtrace pevných částic, které jsou obsaženy ve výfukových plynech u automobilu se vznětovými respektive dieselovými motory. Efektivita filtrů dosahuje více než 80 % a za určitých podmínek může atakovat hranici 100 %. Do automobilu s dieselovými motory se filtry pevných částic montují řadu let. Zapříčinily to především zpřísňující se podmínky emisních norem Euro, jejichž podstatou je stanovení limitů škodlivin obsažených v exhalátech motorových vozidel. Konkrétně jde o oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, olovo, saze a nespálené uhlovodíky. Plošně se DPF filtry začaly v automobilech objevovat od roku 2006 - v tomto roce vstoupila v platnost norma Euro 4. V případě vozidel některých značek však byly filtry montovány již po uvedení normy Euro 3 v roce 2000.

Jak se liší dvě různé varianty filtru?

DPF filtry mohou být montovány dodatečně (aby vozidlo splnilo limit Euro 4) jako otevřené, nebo v rámci výroby jako uzavřené. Ačkoliv je konstrukce obou systémů rozdílná, cílem zařízení je vždy eliminace škodlivin z výfukových plynů. U otevřeného systému efektivita nepřesahuje 50 %, zatímco u uzavřeného systému dosahuje téměř 100 %.

Co se zaneseným filtrem?

DPF filtr má poruchu dutinového keramického tělesa. Kanálky se postupně zanáší, a proto by mělo jednou za čas proběhnout tzv. vypálení neboli regenerace DPF filtru. Proces probíhá tak, že se pomocí řídící jednotky vozidla nastaví teplota výfukových plynů na minimálně 500 °C. Zároveň je důležitá dlouhodobější plynulá jízda ve středních otáčkách. Neudržovaný DPF filtr přestává plnit svou funkci a v pozdější fázi může poškodit nebo zcela zničit motor.

Publikováno: 17. 07. 2018

Kategorie: Ostatní | Automobily

Autor: Milena Křiváková

Tagy: co je DPF filtr | regenerace DPF filtru