Jak zažádat o umístění či změnu dopravního značení?

Bez dopravního značení by byl na silničních komunikacích pořádný zmatek. Možná jste na internetu viděli videa z některých rozvojových zemí, kde značky chybí a přesto se příliš často nebourá - říká se tomu řízený chaos. Nicméně věřte, že byste v evropských podmínkách nic takového nechtěli. Na druhou stranu by bylo naivní si myslet, že orgány umísťují značky tak, aby řidičům usnadnili řízení. Možná jste to poznali na vlastní kůži - projíždíte místy, kde vhodné dopravní značení chybí, anebo naopak přebývají značky, které nedávají smysl. Dobrá zpráva je, že máte možnost to změnit. Došli jste k závěru, že na určitém místě by mělo být jiné vodorovné svislé dopravní značení? Pak budete muset napsat žádost adresovanou příslušnému orgánu - majiteli/správci daného úseku. Do žádosti napište vlastními slovy své požadavky a důvody pro změnu, připojte náčrtek a nezapomeňte uvést, jaké dopravní značení by podle vás u silnice mělo byt.

Jak napsat žádost o změnu dopravního značení?

Žádost o změnu dopravního značení nemá pevně danou formu,ale měla by být velmi konkrétní a podrobná. U dopravního značení uveďte název značky, případně její označení. K častým důvodům pro změnu patří problémové parkování, nesmyslně umístěné dopravní značky atd. Do žádosti o změnu samozřejmě uveďte také své kontaktní údaje. Podobným způsobem můžete zažádat o přechodné dopravní značení.

Za jak dlouho se dozvíte o případných změnách?

Adresujete-li žádost správnímu orgánu, ten by měl o změně dopravního značení rozhodnout bez zbytečného odkladu. V případě, že tak učinit nemůže, počítejte se zákonnou lhůtou do 30 dnů. K té může být připočítána doba nezbytná pro provedení znaleckého posudku a dalších souvisejících záležitostí.

Publikováno: 31. 05. 2018

Kategorie: Ostatní | Praktické rady a tipy

Autor: Milena Křiváková