Domů » Které technologie jsou nezbytné pro bezpečnou a efektivní práci v průmyslových halách?
Články Praktické rady a tipy

Které technologie jsou nezbytné pro bezpečnou a efektivní práci v průmyslových halách?

Při výrobě v průmyslu vzniká mnoho nečistot, prachu, zplodin a jiných zdraví škodlivých látek. Je proto nutné používat odsávací a filtrační zařízení, které nejen zajistí co nejvíce zdraví nezávadné prostředí, ale předchází také potenciálnímu nebezpečí výbuchu.

Průmyslové centrální vysavače

Ve většině halách je důležité udržovat čistotu, nejen aby byly výrobky co nejvyšší kvality, ale také, aby se eliminovalo riziko výbuchu. Při práci totiž vzniká prach, který se usazuje v okolí. Aby byla práce co nejbezpečnější a nejefektivnější, využívají se k odsávání průmyslové centrální vysavače.

Pokud se jedná o výrobu, kde se tvoří explozivní prach, je třeba si k odprášení pořídit centrální vysavač k takovému prachu uzpůsobený.

Centrální vysavače také usnadňují údržbu strojů v halách, proto ušetříte za případné opravy.

Odsávání kouře

Kouř vzniká v řadě průmyslových provozech, například při svařování.

Dlouhodobé vdechování kouře může zaměstnancům způsobit trvalé zdravotní potíže, zejména co se týče plicních onemocnění. Kouř totiž může obsahovat mastné oleje, které jsou pro lidské zdraví vysoce škodlivé.

Nejlepší je provádět odsávání kouře přímo u pracovních stolů, aby se nešířil do prostoru. Filtrační zařízení pak vrací přefiltrovaný vzduch zpět do haly, čímž ušetříte za vytápění.

Podle Environment Protection Authority Victoria vede vystavení kouři nejen k podrážděným očím a krku, ale může také způsobit astma nebo zhoršit srdeční nemoci. Kouř tedy způsobuje nejen potíže s respiračním, ale také s kardiovaskulárním systémem.

Odprášení, odsávání kouře a jiných nečistot jsou nezbytné úkony v řadě průmyslových odvětví. Nejen, že tak zvýšíte efektivitu práce, ale také tím zajistíte co nejbezpečnější pracovní podmínky pro své zaměstnance.