Domů » Vzduchotechnika je pro čistý vzduch v provozech nezbytná
Články Praktické rady a tipy

Vzduchotechnika je pro čistý vzduch v provozech nezbytná

Dýchat čistý vzduch bez nečistot a škodlivin by mělo být samozřejmostí, v práci i doma však často musíme znečištění vzduchu řešit. Do bytu nám stačí malá čistička, ale do průmyslových provozů i velkých obchodních a kancelářských center je potřeba výkonná vzduchotechnika.

Pro zdravé prostředí

Při zpracování surovin nebo jen pouhé manipulaci s nimi dochází ke vzniku prachu a tedy ke znečišťování vzduchu. Broušení, mletí, sváření, sekání, ale třeba i balení a vážení a další činnosti vytváří nečistoty a prach. Ty navíc mohou obsahovat i škodlivé částice, které není ideální dýchat, proto se o čistotu vzduchu starají filtrační systémy. Filtrování vzduchu je v mnoha provozech nezbytností, často je však požadováno také různými normami a nařízeními kvůli ochraně zdraví zaměstnanců. Průmyslová filtrace vzduchu tak své využití najde nejen v průmyslových halách a zpracovatelských závodech, ale také v nákupních centrech a administrativních a kancelářských budovách. Lze ji také kombinovat s klimatizací nebo naopak s vytápěním a zajistit tak čistý vzduch i teplotní komfort.

Riziko výbuchu

Různé typy provozů mají na filtrační systémy různé požadavky. Velkou roli hraje typ prachu a nečistot, které se musí odsávat. V brusírnách se tak používá silnostěnné provedení potrubí, protože brusný prach je abrazivní. Naopak dřevní prach je velmi lehký a všude poletuje, dokáže ale být i nebezpečný. Patří do kategorie explozního prachu, tedy prachu, který v usazené vrstvě vytváří podmínky s rizikem výbuchu. Ve dřevozpracujících závodech je tak bezpodmínečně nutné odsávání pilin, za explozní prach je ale považováno i mnoho dalších typů napříč všemi oblastmi průmyslu. V potravinářství je v této kategorii každý prach, který vzniká př výrobě i manipulaci, velké riziko s sebou nese také prach uhelný nebo papírenský.

Vzduchotechnika a odsávání prachu tak pomáhá vytvářet a udržovat bezpečné pracovní prostředí s čistým vzduchem.